Konieczność sprzedaży firmy kojarzy się zwykle z jej trudną sytuacją finansową. Kiedy przedsiębiorstwo przestaje generować znaczące zyski, pojawiają się problemy ze spłatami należności wobec kontrahentów oraz urzędów, a sami właściciele oraz osoby zarządzające podmiotem nie widzą perspektywy na poprawę tej sytuacji, decyzja o sprzedaży firmy wydaje się być jednym z bardziej rozsądnych wyjść.

Okazuje się jednak, że nierzadko pomysł sprzedaży firmy pojawia się również w nieco innych sytuacjach, nie powiązanych bezpośrednio z jej kiepskim działaniem. Do doradców specjalizujących się między innymi w temacie sprzedaży firmy (na przykład tego biura: http://volante.pl ) zgłaszają się przedsiębiorcy motywujący decyzję o przekazaniu przedsiębiorstwa w inne ręce w różnorodny sposób. Poniżej znaleźć można zaledwie część ewentualnych argumentów, które zawsze są zależne od indywidualnej sytuacji sprzedawanej firmy.

  • Kapitał pochłaniający działanie danego przedsiębiorstwa jest im potrzebny na inne, bardziej opłacalne inwestycje.

  • Sprzedaż firmy jest podyktowana przez względy zdrowotne (osoba przewlekle chora nie czuje się na siłach, by prowadzić własny biznes) lub osobiste (argumentem bywa potrzeba zmiany miejsca zamieszkania, lub też problemy rodzinne).

  • Prowadzenie własnego biznesu jest zwykle zajęciem niezwykle angażującym. Niektórzy, bardziej doświadczeni przedsiębiorcy po kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu latach dbania o swoją firmę, chcą zaznać nieco innego, być może spokojniejszego życia.

  • Sprzedaży firmy towarzyszyć może chęć tworzenia coraz to nowych form biznesu. Takie podejście, określane mianem „grow and go”, zakłada, że rozwijanie jednego przedsiębiorstwa trwa do pewnego z góry określonego momentu, kiedy to firma zostaje sprzedana (mimo jej efektywnego rozwoju), a dotychczasowy właściciel rozpoczyna prowadzenie kolejnego podmiotu gospodarczego.

  • Jeśli jest kilku współwłaścicieli jednego przedsiębiorstwa, mogą między nimi występować pewne konflikty, związane z brakiem wspólnej wizji na rozwój firmy. W takiej sytuacji bardziej opłacalna może się okazać jej sprzedaż.

  • Również w przypadku śmierci dotychczasowego właściciela oraz istnienia kilku spadkobierców firmowego majątku, mniej konfliktowa okazuje się być nierzadko właśnie sprzedaż przedsiębiorstwa.

 

Jak więc widać, decyzja o sprzedaży firmy nie zawsze musi być podyktowana brakiem płynności finansowej, niedostatecznym pomysłem na dalszy rozwój biznesu czy też ciężką i mało perspektywiczną sytuacją w branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo. Nierzadko powody takiej, a nie innej decyzji wydają się być na pierwszy rzut oka dość prozaiczne i związane z bardzo osobistymi sprawami.

Nie ma jednak wątpliwości, że niezależnie od powodu, dla którego przedsiębiorca decyduje się na sprzedaż podmiotu gospodarczego (lub jego części), powinien mieć możliwość znalezienia jak najbardziej opłacalnego nabywcy oraz przeprowadzenia całej transakcji zgodnie z zasadami ustalonymi w krajowym prawodawstwie.