money-924828_960_720

Każdy inwestor, który zamierza spekulować musi wiedzieć czym jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego i czym skutkuje jej brak. Dywersyfikacja odgrywa ogromną rolę szczególnie w procesie inwestycji giełdowych.

Czym jest dywersyfikacja?

Dywersyfikacja polega na różnicowaniu składu naszego portfela inwestycyjnego. Chodzi więc o to, aby inwestować w różne rzeczy, a nie skupiać się na jednej. Dzięki dywersyfikacji możemy znacząco ograniczyć ryzyko niepowodzenia, nawet jeśli poszczególne aktywa będą radzić sobie gorzej, inne nadal mogą generować spore zyski- ewentualne spadki jednych aktywów rekompensowane są wzrostami na innych. Należy jednak pamiętać, że tak jak zostało to opisane w podstawowej teorii dotyczącej dywersyfikacji portfela finansowego, opisanej w teorii portfelowej Markowitza, największe zyski związane są z wysokim ryzykiem.

Jak skutecznie dywersyfikować?

Z pewnością trzeba monitorować korelację zmian cen wszystkich aktywów znajdujących się w naszym portfelu inwestycyjnym. Mniejsza korelacja zawsze oznacza większą efektywność dywersyfikacji. Najgorsza sytuacja, jak może się zdarzyć to wysoka korelacja ujemnych zmian cen aktywów- różne aktywa z pozoru nie powiązane ze sobą, jednocześnie mocno tracą na wartości.