Przemysł rządzi srebrem

Choć srebro i złoto na rynku inwestycyjnym zachowują się podobnie, to jednak ich cena oraz nagły niedobór na rynku mają nieco inne podłoże i efekty.

Podobnie jak w przypadku złota, cena srebra wyrażana jest w dolarach amerykańskich, dlatego ich kurs oraz aktualna sytuacja na rynku monetarnym USA jest stale śledzona przez inwestorów w metale szlachetne.

O największej wartości srebra decyduje jego przydatność, w przeciwieństwie do złota, srebro nie jest wyłącznie inwestycyjnym czy jubilerskim materiałem. Znajduje ono ponad 10 tysięcy przemysłowych zastosowań, a nie istnieje dla niego tańszy substytut!

Innymi słowy jeśli cena srebra spadłaby poniżej kosztów jego wydobycia i kampanie srebrne przestałby je wydobywać, wygenerowałoby to deficyt srebra, co w efekcie mogłoby sprawić, że jego ceny wzrosłyby horrendalnie.